Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OQRLQG» 1786. *f

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle , Enkhuyfen , Edam en Medembük hebben de conclufie van de voorfz. Refolutie aangezien.

Saturdag den 21 January T786.

De Raadpenfionaris heeft ingevolge hun Edele Gr. Mogende Refolutie van gisteren , ter Vergadering geëxhibeert de concept extenfie van een circulaire Misfive aan de Heeren Staten der Provinciën van Gelderland, Zeeland, Utrecht, O^erysfel en Stad en Lande , over de gantsch informeele aanftelling door derzelver Heeren Gedeputeerden ter Generaliteit, van den Advocaat Witte Tullingh tot Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Braband; als mede van een Misfive aan de Heeren Staaten van Vriesland , tot geleide van voorfz. circulaire Misfive ; breder hier na geinfereert.

Aan de Heeren Staaten van Gelderland, Zeeland, Utrecht , Overysfel en Stad en Lande.

Het gebeurde dezer dagen ter Vergadering van hun Hoog Mog. is ons in zyn aart en veruitziende gevolgen van dat belang voorgekomen , dat wy ons verpligt gevonden hebben, Uw Edele Mog. deswegens fchriftelyk te onderhouden.

Het is namentlyk aan Uw Edele Mog. bekend, dat de gewigtige post van Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Braband thans vaceert, en dat fpeciaal ook met betrekking tot dat Ampt aan hun Hoog Mog. Adrcslën gemaakt zyn door de Regeering van 's Bosch , tot reclame der oude Rechten en Privilegiën van Braband , medebrengende , dat in het byzonder ook de gemelde Bediening zoude moeten worden bekleed door een gebooren Braban» der. .

F 4 Ge-

Sluiten