Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4<S feb. ZAAKEN VAN 1786;

kunnen worden geformeerd tot de betaaling der verdere kosten van optuigen en armeeren van dezelven.

En dat eindelyk de Raad van Staate zoude kunnen worden gequalificeert , om de voorfz. Penningen ter fomme van ƒ1,200000 uitmakende omtrent zoo veel, als waar op de aanbouw van twee Schepen van 74 Rukken by voorige Petitiën is gecaiculeert, te vindé*n by forme van Negociatie , ten laste van de Generaliteit , en de daar voor te betaalene Interesfen over alle de Provinciën te repartitieeren.

Waar op gedelibereerd en Copie van het voorfz. gerapporteerde verzogt zynde door de Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Amfterdatn , Rotterdam en Hoorn, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen , is de fniaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

Accordeert met voorfz. Refolutien.

XXV. Refolutie van hun Ed. Gr. Mogen-

de , op het Generaliteits rapport op een Mispye van Burgemeejieren en Schepenen van Oostburg, raakende de reclame van een Grenadier van het Regiment van Salm, te Bergen op Zoom in detentie , die een Schipper gewond had, waar aan dezelve overheden was. In dato 24 February 1786.

T~~\e Fleer Penfionaris van Zeebergh heeft ter VergaI J dering gerapporteerd , dat de Heeren hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de Juftjtie , ingevolge en ter voldoening der Refolutie Commisfóriaal van den 18 January laastleden , hadden geëxamineerd een rappport, den 9 bevorens ter GeneraMteit uirgebragf, op eene Misiive van Burgemeelteren en Schepenen der Stad en Schependomme van Uost-

burg

Sluiten