Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274 maart , ZAAKEN VAN 178Ö.

fchenk van de gemelde Vnandels en de verdere Veldteekenen , door U E i. Gr. M >g. aan het voorfz. Regiment gedaan , met betuiging van derzelver diepen eerbied voor U E i. Gr. Mog., en ware iever om zig de goedkeuring en gurgc van hoogstdezelven by aanhoudentheid waardig te maaken: het welk wy geureend hebben ter kennisfe van U Ed. Gr. Mog. te mosten brengen , terwyl wy ons vleyen door oaze voorfz. Refolutie en de executie van dezelve aan de intentie van U Ed. Gr. Mog. te zullen hebben voldaan»

Waar meede,

Edele Groot Mogende Heeren l zullen wy God Almagtig bidden ü Edele Groot Mogende te wihen houden in Zyne heilige protectie. Gefchreeven in den H.ige den 28 February 1786.

(Onder ftond)

ü Ed. Gr. Mog. Dienstwillige,

De Gecommitteerde Raaden van de Staaien van Hoiland en Wtstvnesland.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

a. J, roykr.

Ex-

Sluiten