Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8,8 maart, ZAAKEN VAN W-

andere uitterlyke teekenen zal hebben te

dlDa?'eindelyk de Lieutenant Generaal Sandoz zal worden gelast, gelyk gelast word bv deezen, om ten gemelden dace de Pataie 's morgens ten agt uuren te doen houden , en voorts de nodige ordre te ftellen , op dat ten zei ven dage des 's morgens ten elf uuren in het Binnenhof voor het Collegie van hun Ei Mog. geposteert werde een Detachement Cavallerie, beftaande uit één OflSoier , één Wagtmeefter, één Trompetter, één Corporaal en vyftien Ruiters.

En zal Extract, deezer gegeeven wor. den aan den Lieutenant Generaal Sandoz en den Generaal Major van Kretschrnar , voor zoo veel een ieder van hun aangaat, zoo om te Rrekken tot hun narigt, als om zig daar naar te regulee. ren.

Accordeert met voorfc» Register.

XXXIII.

Sluiten