Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32S maart, ZAAKEN VAN tjUi

De Heeren Gedeputeerden der Stad Dord, recht, hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreert, maar de conclufie daar vau aangezien.

f^\e Heeren Gedeputeerden der Stad Brielle, JL/ hebben de conclufie van het tweede Lid der voorfz. Refolutie aangezien.

I""V Heeren Gedeputeerden der Steden Hoorn, _J Eikhuizen en Medemblik, hebben gedeclareeit, dat zy tot de provifioneele voorziening in de voorfz. Refolutie niet geconcurreert, maar de conclufie daar van aangezien hebben.

Woensdag den 29 Maart 178(1.

De Refolutien op voorleede Zaturdag genomen zyn gerefumeerd ; en na voorgaande deliberatie g-hnu. den voor gearresteert; by welke geleegenhei i de Heeren van de RWderfchap en E leien, die zig voorleede Zaturdag om de discrepance tusfehen de twee prelent zvnde Leden niet hebben geëxpliceert op de Relolutie OD de Misfive van Zyn Hoogheid, raakende de zaak van Dordrecht, het tweede Lid derzelve Refolutie wel expresfelyk hebben gecontradiceert, daar tegens op het krastiglte geprotefieert, en geinbaereert hun Aanteekenine en Protest, in de gevallen ten aanzien der Steden Alkmaar en Purmerend , den 16 December 1783 en 18 Maart 1784, hy foortgelyke provifioneele Relolutien gedaan met referve van Nader-Aanteekenmg.

•p\e Heeren Gedeputeerden der Stad Delft heb\j ben gedeclareert, dat zy op gepasfeerde IZattwdag by gelegenheid van de deliberatien over de Misfive van Zyn Hoogheid, rakende het different tusfehen de meerderheid en minderheid van den Oudraad der Stad Dordrecht te kennen hadden gegeeven, dat, hoe zeer zy conform der.

Sluiten