Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vï LYST der STUKKEN.

behelzende bezwaaren tegen het vyfde Departement van Indifche zaaken. In dato 8 May 1786. . . bl. 225

LXXVIIf. Adres van de Geconftitueerden aan den Raad van Amersfoort. In dato 10 May 1786. . . bl. 236

LXX1X. Memorie van den Baron van thulemeyer , Extraordinaris Envoyé des Konings van Pruisfen, aan Hun Hoog Mogende. In dato 15 May 1786. bl. 237

LXXX, Extract uit de Refolutien van de Ed. Achtbaare Heeren Burgemeefteren en Regeerders der S:ad (Vyk by Duurfteede. In dato 16 May 1786. . bl. 238

LXXXI. Mtssive der Regeeringe van Wyk by Dnurftede, aan Hun Ed. Mog. de Staaten 's Land van Utrecht' In dato 10 May 1786. . . bl. 247

LXXXII. Protest van r. j. van de capellen tot den marsch , ten Quartiers Recesfe van het Graaffchap Zutphen. In dato 17 May 1786. . . bl. 250

LXXXIII. Missive van Gecommitteerden Raaden aan hun Ed. Groot Mog. met de Verhooren en Berigten, concerneerende het gedrag der Militie en Posten op het Binnenhof den 17 Maart 1786. Ingekoomen in dato 17 May 1786. . bl. 259

LXXX1V.

Sluiten