Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der. STUKKEN. vu

LXXXIV. Missive van elf Leden der Vroedfchap van Amfïerdam, met hunne Confideratien op de Pro Memorie van Burgemeefteren, betrekkelyk tot het Commando in V Hage. Ingebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr. Mogende. In dato 17 May 1786. • . . bl. 273

LXXXV. Publicatie van de Staaten van Gelderland, raakende het inleveren van Requesten. In dato 20 May 1786. bl. 324

LXXXVI. Extract uit de Refolutien van de Ed. Achtb. Heeren Regeerders der Stad.^£*-.rfoort. In dato 22 May 1786. bl. 329

LXXXVII. Resolutie ten behoeve van de Armenhuizen der Roomschgezinden, by hun Ed. Gr. Mogende genomen. In dato 24 May 1786. . . bl. 332

LXXXVIII. Retroactivï- memorie en praïliminaire Confideratien, raakende de Compagnie Cent Suisfes, door de Heeren Gecommitteerde Raaden, in gevolge haar Ed. Groot Mog. Refolutie Commisforiaal van den 13 January deezes jaars, aan het Befogne geêxhibeert. Ingeleverd 27 May !786. • . bl. 337

LXXXIX. Authorisatie op Gecommitteerde Raaden, om de Rivier op de hoogte van de Krap weder op de hoogte als in 1781 te doen brengen. In dato 30 May 1786.

» bl. 344

XC.

Sluiten