Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, ZAAKEN VAN

ten en Privilegiën , of van de Buvgerye of de Regeeng van dien! mogten zyn F^T'r^^n Z temming of prsalable kennis van het Col legie van de Vroedfchat.voor de dispofitie of Refolutie, aan de Vroedfchap bekwaame gelegentheid moge worden ge- , geeven, hunne belangen daar op aan hun^ele Groot Mog. te kunnen voordragen ; breeder hier na geinle

reert. _. . r.

Fiat Ufartto.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan het gecommuniceerde van het verngte van de Heeren Gecommitteerde Raaden, by; deeze aan, te nee men voor Notificatie, met approbatie van het zelve venig«; en dat voorts de voorfz. Misfive zoo van de Serheid als van de meerderheid der Vroedfchap ^ de Sad RotSatn, zullen worden geëxam.neert de Heeren van de .Ridderfchap en verdere hun Fdde Groo Mogende Gecommitteerden tot het groot R fi'ene en de Vergadering daar op gediend van derMlvef confideratien en advis; wordende de gedecerneerdB furcheance door de Heeren Gecommitteerde Raaden inmiddels gecontinueert; en is dien on vermindert CoSe van de voorfz. Misfives verzogt door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, om dezelve m de ordre "ader te examineeren, en door de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Rotterdam, Brielle, EeSm en Medemblik , om daar oP te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principalen.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Hoorn, Enckhuizen , Edam en Medemblik , hebben tot de approbatie van het verrigte van de Heeren Gecommitteerde Raaden, en de gecontinueerde furcheance met geconcureert, als zig in de deliberatie daar over niet kunnende inlaten.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam , hebben tot de vorenftaande Refolutie tot approbatie van het verrigte van Heeren

Sluiten