Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?a april, ZAAKEN VAN 1786.

, Waar op gedelibereert en de confideratien van den Heere Raadpeutionaris vernomen zynde, is goedgevonden en verftaan, dat Copie van de voorfz. Misfive zal worden gezonden aan Heeren Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam, by de Misfive hier na volgende geinfereert.

Fiat infertie der Misfive.

En zal Extraft deezer benevens Copie der Misfive van Heeren Burgemeefteren van Rotterdam, aan den Heere Raadpenfionaris worden ter hand gefield , met verzoek, om dezelve en van deeze hun Edele Mog. Refolutie ter eerfte Vergadering van hun Edele Groot Mog. uit naam van hun Edele Mog. kennis te willen geeven.

(Onder fiond)

Accordeert met voorfz. Register.

(Was ga.)

a. j. roter.

EDT>

Sluiten