Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 april, ZAAKEN VAN 1750/

reerd, en alle verkeerde impresfien en opvattingen , zoo nu als by ;de posteriteit weg te nemen en te praavenieeren.

Hier meede,

Edele Groot Mogende Heeren , God Almagtig biddende, TJ Edele Groot Mogende te willen Zegenen met voorfpoedige Reegering , blyven wy,

(Onder ftond)

U Edele Groot Mogende Dienstbereiden.

Burgemeefteren en Regeerders der Stad Amfter-. dam.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

Amfterdam (Was get.)

den 25 April

1786. J. M, VAN PAEST.

Ex-

Sluiten