Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S66 april, ZAAKEN V A N 1786.

neraal, dewelke noodzakelyk authoriteit en gezag over de Militie hebben moeten, en daar inne memand boven haar erkennende , gelyk de beduidenisfe van het woord Generaal bekend tnaakr. — f/n tweede de Refolutie van 1,751-, waar uit, fpeciaal met relatie van het Commandement over het Guarnifoen van den Hage , blykt, dat men het, te dien tyde, buiten eenige de minde twyfehng hield, dat, met de hertelling van de Stadhouderlyke waardigheid, de Refolutie van 4 en 5 Maart 1672, zoodanig de fado buiten effect gefteld was, dat zelfs de inhoud en dispofitiè van gemelde Rofolutie uit de op nieuw te arresteerene Inftruct-ie voor Heeren Gecommitteerde Raaden, op voorftelling van Heeren Gecommitteerde Raaden zelve , is gelift geworden , en men alz'00 , te dien tyde , begreepen heeft, dat het'Commandement van bet Guarnifoen van den Hage niet aan Gecommitteerde Raaden coin. peteerde , maar onder het gedefereerde gezag aan den Stadhouder en Capitein Generaal behoorde , gelyk zulks by de Refolutie van p Maart meergemeld is betoogd

geworden. -

d. Ook deunt dit gevoelen op den aart der zaake en de discipline Militair zelve, die zulks noodzaa. kelyk vordert. «-— Want, gelyk in een Politiek beftter, iemand , die door den Souverain aan het Hoofd van een Departement ge-

Sluiten