Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

May, STAAT EN OORLOG. 178Ö. a6r.

Op den 18 Maart 1786, is voor de Heeren de Roo van Westmaas en Patyn ondervraagt de Perfoon van Jan Barkhof.

Antwoorden.

Art. 1.

Te vraagen zyn qualiteit.

2.

Waar hy op gisteren is geplaatst geweest by het uitgaan der Vergadering? 3-

Welke orures hy heeft ontfangen ?

- .

Van wie hy dezelve heeft gekreegen? J.

Hoedanig hy dezelve ordres heeft geêxecuteert en door zyne onderhebbende Manfchappen doen executeeren ?

6.

Wat 'er gepasfeert is op de tyd dat de Koets van de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht heeft willen ryden door de Poort? 7.

Welke ordres hy heeft gegeeven aan zyne onderhebbende Manfchappen , om

Corporaal onder de Compagnie van den Major van Trebra.

Aan de regterzyde van de Stadhouders Poort op het Binnenhof.

Om zig daar te plaatfen en alle Menfchen onverhindert te laaten pasfeeren, en die molesten deeden te arrefteeren.

Van den Wagtmeefter van Oyen.

Toen hy zag dat 'er een aandrang van het Volk was teegen de Koetfen, is hy toegereeden, en heeft zyne Manfchappen het zelfde laaten doen.

Hy weet anders niet als dat 'er fterke aandrang van het Volk is geweest voor de Paarden van de Koets.

Hy is als doen met een zyner Manfchappen door het Volk gereeden om ruim-

R 3 te

Sluiten