Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 265

7.

8. 9.

10.

weest, zonder te weeten of 'er voor is geftooten dan of zulks opzettelyk is gedaan, zonder dat hy iets verder heeft gezien uit hoofde van den aandrang van het Volk.

Vervalt.

Utf.

Heeft niets gezien nog gehoord.

Heeft niets diergelyks gezien en is daar ook aan die zyde niemand by hem geweest.

Op den 18 Maart 1786, pratfent ah vooren , ondervraagt Hein Vos.

Art. 1.

2.

3-

5-

ö.

Antwoorden.

Ruiter onder de Compagnie van den Ritmeefter Roufe.

Aan de Linkerzyde van de Poort met hun beide.

Dat het Volk zoude keeren als 'er veel by malkander liepen.

Van 'de Caporaal die by hun was.

Hebben daar blyven ftaan R j zon-

Sluiten