Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 269

teerende orders, was; dat alle Posten wel bezet , en alle Schildwagten wel op hun hoede waren ; dat hy geene fpeciale ordre hadde om de zig ftilhoudende Toefchouwers te verdryven; dat in tegendeel de geest van de plegtigheid en het voorbeeld van den dag te vooren , de aflu' entie van het Volk toeliet en zoo te zeggen ver. onderftelde. Eindelyk dat de Ruiter aan de Stadhouderspoort en redette geplaatst, aan hun Com. mandant den Overfte Muisfon, ouder in Dienst en in Rang als de Ondergeteekende, de nodige orders gelyk als den dag te vooren verkreegen hadden , vond niets verders te doen , als zyne nieuwe ontvangen vermaning aan zyn twee on« derhebbende Officiers te communiceeren, en met hun zoo wel als de Onder-Officiers een waakzaam oog over alles wat voorviel te houden; referveerende zig, des noods na de omftandigheden te rigteii, en gebruik te maaken van Soldaat- en Zeemanfchap. 's Giavenhage den 20 Maart 1786.

(Was get.)

w. A. SANDOZ,

Op den 17 Maart 1786, is uit naam van hun Ed. Mog. aan den ondergeteekende Commandant van de Cavallerie-Wagt op het Buitenhof , mondelings door den Colonel de Campo, Major van het Hof, gelast,

Om ten een uur des middags en Corporaal en vier Man te Paard te plaatfen op het Buitenhof aan de Poort, tusfchen het Buiten- en Binnenhof, en een gelyke Post op het Binnenhof aan gemelde Poort, om zorge te draagen , dat een ieder enver-

Sluiten