Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 17SG. 271

jor van het Hof, aan gemelde Commandant van de Cavallerie-Wagt mondeling was gebragt, en die de Ondergeteekende zelve uit den mond van zyn Commandant op volgende wyze heeft op het Papier gefteld:

Op den 17 Maart 1786.

Is door den Hof-Major, uit naam van hun Edele Mog. , mondeling aan den Commandant van de Cavallerie-Wagt op het Buitenhof gelast, om ten een uur des middags een Corporaal en vier Man te Paard te plaatfen op het Buitenhof aan de Poort, tusfchen het Buiten- en Binnenhof, en een gelyke Post op het Binnenhof aan gemelde Poort, om zorge te draagen , dat een ieder onverhindert door dezelve kan pasfeeren, en alle molesten voor te komen.

Ook is ten zeiven tyde door gemelde Hof-Major belast, dat, by het fcheiden van de Vergaderinge van hun Edele Gr. Mog., de Cavallerie-Wagt op het Buitenhof te Paard moet uitkomen, en, onder het flaan der Pauken, en het fteeken van de Trompet, met Pallas en Standaar moet gefalueert worden. Zynde deeze ordres door den Commandant van de Wagt zelve aan de Officieren en Onderofficieren uitgegeeven.

(Was ger.)

o. du ay.

Ik

Sluiten