Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG, 1786. 359

hoogstgedagte Zyne-Doorl, Hoogheid, op deeze plegtige byeenkomst, daar toe gelegenheid zullen geheven te geeven; zy verfeeren teffens in vertrouwen, dat hier door aanleiding zal gebooren worden, dat op de billylyke inftantien der Ondergeteekenden en van alle braave Mede-Ingezeetenen, ten meesten dienfte van den Lande , en ter bevordering van 't geluk des Volks in deeze Provintie , by U Ed. Mog. op eene gerustftellende en voldoende wyze, tot vobrkooming van altoos pernicieufe gevolgen, hoe eer hoe beeter, zal worden gerefolveert , zoo als Hoogstdenzelven overeenkomftig onze dunrgekogte Vryheid , Rechten en Privilegiën , naar Hoogstderzelver wysheid zullen bevinden te behooren.

't Welk doende, enz.

Sluiten