Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. iu

als Secretaris van het Hof Provinciaal. In datis 18 January, 15 Maart, 23 Juny en 5 July 1786. . . bl. 2eo

CVII. Missive van Gecommitteerden uit de Burger Schutters, Uitkopers en Wagtvryen der acht Burger Compagnien te Utrecht, ten aanzien hunner bezwaren en klagten, de gunftige refleétien en invloed van hun Ed. Groot Mog. imploreerende. Ingebragt in dato 6 July 1786. . . bl. 21a CVIII. Programma van het Amfterdamfche Genootfchap van Wapenhandel, tot Nut der Schuttery. In dato 7 July 1786. bl. 225

CIX. Adres van „de Gezwoorene Gemeente aan de Magiftraat der Stad Hattem. In dato 12 July 178^ . . bl. 230

CX. Extract uit het Refolutien-Boek der Stad Elburg. In dato 14. July 1786.

bl. 338

CXI. Resolutie van de gezamentlyke Burgerye der Stad Hattem. In dato 17 July 1786.

bl. 239

CXII. Memorie van Geconftitueerden van Bodegraven aan Schout en Ambagtsbewaarders. In dato 19 July 1786. bl. 240

CXIIL Advysen der Raden in de Vroedfchap der Stad Utrecht, over de Adresfen der Burgery van 20 Juny en 3 July. In dato 25 July 1786. - . 1 . bl. 245 CXIV. Resolutie van hun Ed. Groot Mog op het Commando over het Guarnifoen van den Haag. In dato 27 July 1786.

bl. 293

* 2 CXV.

Sluiten