Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z A A K Ë N

VAN

STAAT en OORLOG.

MDCCLXXXVI.

ÈxtraSt uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in Hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genotmen op

Vrydag den ij December 1786.

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gt'm<r™ committeerde Raaden, gefchreven in den*™w_'' Hage den 12 dezer, waarby zich breedvoerig*,,,,^,» verantwoorden omtrent een Adres van het Hof"» rèfu-, aan Hun.Ed. Gr. Mog. op het Advis van voorn.™'/d™ Heeren Gecommitteerde Raaden van den i? April laatstleden , concernerende de differentei; t *«« tusfchen gem. Heeren Gecommitteerde Raaden^™ en den Hove, ter geleegenheid van bet voorge Vj"„y, vallene en de judicature in de zaak van F.utrMtMourand, breder met een Bylaag hierna ge'ïn »«'*«' fereerd. S<«

dt z*nk

Fiat Infertio

Ceu-

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevon mitfiriden en verdaan, dat de voorfz. Misfive en By-"' tn laage zullen worden geëxamineerd door de Kee JJ»«"

XXXIII. deel. A ren

Sluiten