Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 45

ren? En of dit vooral niet Rechters, ja Rech. ters die pretenderen ordinaris Rechters te Zyn, betaamt?

Trouwens, Ed. Gr. Mog. Heeren! welke verandering zal het toch in de zaak maken, of 'er gelezen worde aan, dan tegen de Koets? Want by die zelfde pasfage (op pag. 43 der voorfz. Remonftrantie van den 6 April') waarin gefproken is van de Publicatie van den 24 Maart , waar by U Ed. Gr. Mog. de misdaad door Mourand gepleegd, als een direct attentaat tegen de Souverainiteit geconfedereerd hebben, befchryft het Hof die zelfde mts' daad als een verfoeilyk attentaat aan de Koets, waar in de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht gezeten waren, gepleegd^ Weshalven het ook, na die ware lezing van s Hofs eige woorden, Onzes bedunkens, vry meer dan fchyn heeft, dat het Hof door die tegenoverftei. ling te kennen heeft willen geven die- daad niet te houden voor zulk een direSi attentaat tegen de Souverainiteit.

En men zegge niet, Ed. Gr. Mog. Heeren ! dat de influiting van het een de uitfluiting van het andere niet medebrengt, en dus zulk eene reflexiemeer blyken zoude geven van bitterheid van geest, dan Vrf» justesse vak raisonnement, mitsgaders dat zulks te meer zoude doorftralen , als mén 'er by reflecteerde , dat het daar niet te pas kwam die daad te apprefiëeren , en dat het Hof op pag. 9 in fine, en 10 'van deszelfs Misfive van 11 Maart dezelve genoemd zoude hebben een delict, direct tegen den souverain, qua talis, begaan , en in de Remonftrantie van 6 April (maar drie regels lager) eene onderneming tegw de veiligheid van u-

wer Ed. Gr. Mog. illustre versowen, en op pag. 17 (of zo als dezelve Remonftrantie agter het Advis van Uwer Ed. Gr. Mog. Gecomm, Raden gedrukt flaat , op pag. jy)

e e-

Sluiten