Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

73

Hof telkens een eigen Recht der Ingezetenen genoemd, als of het door "de Ingezerenen tegkn de Staten verkregen ware} hebben willen aftaan en abdiceren , gelyk varl tyd tot tyd san diverfe andera Collegien gedaan is , waaromtrent onder anderen notabel is zekere van wegens de Stad Amsterdam, in den Jare ï6~i r in 't geval van Dirk van Harencarspel, geformeerde Memorie (onder anderen te vinden in de Aantekening van Boel ad Doen, Cap, 67.) voor zoo verre daar by gededuceerd is geworden. ,, Dat Schepenen van Amfierdam,■ en an- . „ dere R---chtbar,ken van Schepmen der Steden „ en Plaatzen in Holland en West-Fries land, „ zyn het oudfle Collegie van Judicature in' den„ zeiven Lande, welk Collegie zekerlyk van dl' ,, le oude tyden is geweest in train cn originelyk „ en uit haar eigen zelfs heeft gehad èt judica5, ture van allerlei zaken, en exerceert volkome„ ne Jurisdictie, hebbende mede dezelve Colle-

gieri allen 't zelve zor^vuldiglyk geconfer-

veerr, en bewaard tot op dezen huidigen dag ,, toe, voor zoo verre dezelve van haar voorfz.

Oud Recht niet en hebben afgeftaan, ofgeab'„ diceert gehad, V zy aan de Collegien van de „ Hoven van Justitie, van Dyk-Graaf en Heern-^

Raden, van Houtvesters en Meesterknafen,

of van meer andere Jus ticiers, zoo 't zelve „ wel pertinentelyk werd gededuccert j, by den Heere H. de Groot in zekere Memorie, „ of Schrifture, ftaande in de gedrukte Conful-

tatien van de Holland'fche Rechtsgeleerdheid, 1 „ 3 Deel, Vol. 2, Conf. 22Ó , N. 18 & feqq."

Trouwens, hoe byzonder ook in Cafibus Regiis van ouds deleg atien van Rechters gedaan zyn geworden, kan onder anderen blyken uit het geen in den Jaare 1584 plaats heeft gehad in 'c geval van Êalthafar Geragde , den Godlozen Moordenaar van Prins Willem I., 'va welk geval (om Ons te bedienen van het geen op den 11 Maart 1729 door Heeren Gedcput.

E 5 der

Sluiten