Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 100

reflexien, als op de gelegeerde voorbeelden gemaakt zyn, ontbreken; en Wy zullen Ons derhalven vergenoegen met nog maar een enkel derzelve aantehalen, te weten het geen gebeurd is in het voorleden Jaar 1785, toen Wy op den ol January, gelyk hier boven reeds geremarqueerd is geworden, by gelegenheid der tumuU tueufe bewegingen, die hier en daar op het platte Land ontltaan waren , qualificatie van UEï. Gr. Mog. bekomen hebben, om met alleen een naauwkeurig onderzoek te doen op het gedrag van de refpedive Bailliuwen binnen deze Provincie in alle de Districten , daar tumultueufe bewegingen plaats hadden gehad, en fpeciaal of dezelve aan hunnen plicht hadden voldaan, dan in hoe verre daar in nalatig geweest waren ; maar ook „om re inquireren op de Belhamels „ en Opftokers van de voorfz. bewegingen, ten „ einde dezelve met den eerften geapprehendeert ,, en herwaarts overgebragt zouden worden, „ om, anderen ten exempel, ten rigoureuften „ aan den Lyve, en na exigentie van zaken „ met de dood te worden geftraft" Daar het echter notoir was

1. Dat de meefte , zoo niet alle de geeren, welke daar in geconcerneeit waren, Ingezetenen waren van deze Provincie.

2. Dat 'er geen één van allen was geap. prehendeert in flagranti.

3. Dat alleen door middel van Informatien de zaken naar behoren ter Onzer kennisfe gebragt konden worden; zonder dat het Hof, onaangezien de Publiciteit, zo van de voorfz. Refolutie, als van de daar op gevolgde Rechtplegingen , zich daar tegen, op prastext van voor der Ingezetenen Privilegiën te vigileeren, in het allerminfte verzet' heefr.

Eindelyk moeten Wv; alvorens van dit poinft afteftappen, nog iets zeggen van *s Hofs objectie uit het Illuster Exempel, 't geen

op

Sluiten