Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iq6* juny, ZAAKEN VAN 1786.

Hier meede,

Edele Groot Mogende Heeren, bidden wy God Almagtig Uw Edele Groot Mogende in eene langduurige en voorfpoedige Regeering te conferveeren. Gefchreeven in den Hage den 28 Juny 1786.

(Onder Mond)

Uw Edele Groot Mogende gantsch Dienstwillige,

De Pra-fident en Raaden over Holland, Zeeland en Vriesland.

?

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was ger.)

ADRIAAN BOOT.

CV.

Sluiten