Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t3o july, ZAAKEN VAN 1786.

len meermaalen betoond hebben, te beginnen en te begunftigen , terwyl de God van Nederland deeze vereenigde pogingen met den besten u'nflig gelieve te be» kroonen, en de goede zaak des Vaderlands en der Vryheid op derzelver geweldige tegenftrevers doe zegenpraaien, en tot in het laatfte Nagedacht, zich de verkregen Vryheid waardig gedragende , onafgebrooken bevesti^e 1

Amfierdam den 7 July iy?.6.

Uit naam van de Commisfie van Directie des voorn. Genootfchap: J. Venver, L. G. Vis» fcher, Th. van Leeuwen, C. Swart, C. Veeckens, £. van Keyzerswaart.

In kennisfe van my,

jacobus kok , Secretaris.

Uit naSm van Commisfarisfen der Burger-Societeit: J Petig, y. C. Htspe, M. G. Buneman , F. Beeldfnyder Gz,, D. v. d. Saan Lkz. , y. Slee Zing Junior, A. Sondervan,

In kennisfe van my.

' j. c. hespe, Secretaris.

CIX. Adres van de Gezwoorene Gemeente aan de Magiftraat der Stad Hattem. In dato 12 July 1786.

wel edele achtbaars heeren!

De Gezwooren Gemeente deezer Stad, op den 8 May deezes jaars 1786, door de Burgery by Addres (picia.il venogr zynie:

1. Dat de Gezwooren Gemeente, daar zich nu twee Vacatures in de Magiftraat bevonden , van welke de

eene

Sluiten