Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao aug. ZAAKEN VAN 1786.

ExtraSt uit het Register der Refolutien van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Marlis den 6 Juny 1785.

Op het geprefenteerde, ter Vergaderinge gedaan, Is, na voorgaande deliberatie , goedgevonden en verdaan , dat, aangezien het onzeeker fchynt, of de twee Schee, pen van 74 Stukken, volgens de propofitie van Holland gedeftineert, om aan zyne Allerchristelykfte Majcfteit tot een prefent aan te bieden , wel uit de Haven zouden kunnen worden gehaalt, en in diep water gebragt, de Heeren huu Hoog Mogende Gedeputeerden , ter onderzoek van den Staat der Financie van de Admiraliteit in Vriesland, zal worden aangefchreeven, daar over het nodig onderzoek te doen, en, na inneeming van de confideratien van het gemelde Collegie , en employ van zoodanige middelen en perfoonen, als daar toe gefchikt by dezelve geoordeelt zullen worden, daar van, zoo fpoedig doenlyk aan hun Hoog Mogende, met opgaave der kosten, en het geen daar toe verder in aanmerking moet komen, te rapporteeren. (Was geparapheert)

WASSENAER-, Vt.

(Onder ftondt) Accordeert met voorfz. Register, (Was get.) H. FAGEL.

B. ede-

Sluiten