Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG. 178& 23

minfte kostbaarfte is, de meergemelde Scheepen binnen door, dan buiten om nasr Texel te brengen.

A&um binnen Harlingen den 24 Juny 1786.

(Wjs get )

a. d, r.0o3k. gz.

Om een lengte van 16 a 17 Roeden, aan de binnen zy van het Noorderhoofl af te neemen, en weder op> nieuw te beheyen, volgens de ruuwe fchetz, na de Lyn a. b, en de inkorting van het Boomshoofdje, volgens c. d. en de binnenheying op het end van het Zuiderhoofd, volgens e, f, g, lang 6 a 7 Roede , met alle de vereischtens om het in een goede order te maaken, en de ftompen die zig mogten opdoen , buiten het nieuwe ofte 'er uit te weegen, ofte te maken dat dezelve, geen fchaade by het uitbrengen van de grootHe Lands Scheepen kunnen veroorzaaken , als meede Steen of Aarde 'er weg te werken op dezulke een diepte, zal na myn bereekening ongeveer moeiten kosten een fumma van elf duizend guldens.

(Was get.)

Harlingen j. jacobi.

den 27 Juny J78Ó. Stads Bouwmeefter.

B 4 C. Den

Sluiten