Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. ?5

by alle hunne Rechten en Posfesfien wer.' den geconferveerd en gemaintineerd.

Q.

Eindelyk verbinden hun Ed. Gr. Mog. zig,dat wanneer onverhooptelyk in de nood. zakelykheid mogten gebragt worden, om ter eeniger tyd gebruik te maken van de Inundatie, de Heeren Staaten van Holland de Ingezeetenen deezer Provincie op gelyke wyze zullen dedomageeren, als de Ingezeetenen der Provincie van Holland zullen worden behandeld.

En is deeze geteekend binnen Utrecht den 21 July 1786, en in 's Hage den 29 July daar aan volgende.

(Was get.)

NOORBKRG VAN BLESKEN5GR.AVK.

J. P. BOOGAERT.

A. V. BRONCKHORST.

A. F. GODIN.

J. A. V. WESTR ENEN. N. PESTERS.

G. V. TAETS V. AMERON«EN.

B. G. VAN LYNDEN. ATHLONE.

D. J. V. REEDE.

A. LOTEN.

W. METHORST.

CXXIF.

Sluiten