Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o auo. Z A AKEN VAN i?8ö.

Extract uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in hun Edele Grofft Mog. Vergadering genoomen op

Vrydag den II Augustus 1786.

Op het geproponeerde ter Vergadering,, is goedgevonden en verdaan, dat aan Zyn Hoogheid, als Capitain Genu-aai, van wegens hun Edele Groot Mog., by Mislive zal werden toegezonden de Refolutie by hun Ed. Groot Moe. genomen, rakende het Corps van den Rhyn Graaf van Salm, met by voeging, dat hun Edele Groot Mog. verzoeken en verlangen, dat Zvn Hoogheid gelieve te eföclueeren, dat aan de intentie van hun Edele Groot Mog., by de bovengemelde Refoluüe gemanifesteerd, moge worden voldaan; wordende voorts de He*ren Gecommitteerde Raaden gequr.lifkeerd, om de nodige arrangementen met Zyn Hoogheid te maaken, ten einde het verloop van het zelve Corps vverde voorgekomen.

Accordeert met de voorfz. R.efb!ut'ten.

Extract uit liet Register der Refolutien van de Hoog Mogend Heeren Staaten Generaal der veretnigde Nederlanden.

Mertis den 15 Augustus 1786.

Ontfangen eene Misfive van Zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en «asfau sefchreeven op het Loo den ia deezer, houdende, dat na dat hoogstdenzelve, op zyn tyd ontfangen hadde haar Hoog Mog. Misfive van den 1 daar te voren, by welke het aan hun

ciuoz

Sluiten