Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept, STAAT EN OORLOG.' 1786. 255

CLXI. Refcriptie van Zyn Hoogheid, op hun Edele Groot Mog. Misfiye van den © deezer. In dato 8 Sept. 1785.

Ontfangen een Misfive van zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nasfau, gefchreeven op het Loo op heeden, tot refcriptie op hun Edele Groot Mog. Misfive van den 6 deezer, breeder hier na geinfertérr.

Edele Groot Mogende Heeren, Byzondert goede Vrienden.

Uwer Edele Groot Mog. Misfive van den 6" deezer, waar by het Uwe Edele Groot Mog. behaagt heeft van Ons te requireeren praecife en openhartige opening van Onze perfoneele. denkwyze over de maatregulen tegens de Steden Hattum en E'burg in de Provincie van fielderland, als meede tegens de Provincie van Utrecht beraamt en wel binnen vier en twintig uuren na den ontfangst deezer aanfchryving aan Uwe Edele Groot Mog. bekent te doen worden , heeft ons niet weinig getroffen door dien daar in ten klaarften doordraaide eene verdenking, als of Wy in deezen niet zouden gehandeld hebben, in gevolge de exacte reegels van Onzen Eed en pligt, eene verdenking, Edele Groot Mog. Heeren, voor Ons des te vreemder , doof dien het Uwe Edele Groot Mog. uit de eigen Misfive van de Heeren Staaten van Gelderland aan Uwe Edele Groot Mog. geaddresfeert, en by dewelke na Wy verneemen eea zeer ampel detail van de geheele toedragt deezer zaak vervat is, moet gebleefcen zyn, dat door Ons niets is gedaan of verrigt, dan op fpeciaal verzoek en requiikié van gemelde Heeren

Staa-

Sluiten