Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilo sept. ZAAKEN VAN ' 1786.

hier en elders gevlugte Inwooneren uit veele Gelderfche Piaatzen, de dagelyks toeneemende gisting onder de Ingezeetenen, en de ontrustende nabyheid van verhitte Troupes in onze nabuurfchap; dit alles neemen wy de vryheid aan de hoogwyze fpoedige en efficscieufe meede voorziening van Uw Edele Gr. Mogende aantebeveelen. Terwyl vvy Gód almagtig bidden, daar toe de deliberatien van Uw. Edele Groot Mog. te willen zeeaenen, en Uw Edele Groot Mog. te willen bewaaren by eene langduurige en voorfpoedige Regeering. Gefchreeven in Campen den 9 September 1786.

Edele Groot Mogende Heeren,

Onder ftond,

Uwer Edele Gr. Mog. goede Vrienden.

Burgemeefteren, Scheepenen en Raaden der Stad Campen.

Lager ftond,

Ter ordonnantie van dezelve.

Geteekent,

j. a. de mist.

Secretaris.

edele groot mogende heeren'

Ter voldoeninge aan U Ed. Groot Mog. verzoek , vervat by derzelver Schryvens, gedateerd in den Hage den 7 deezer, zynde op gisteren by ons ontfangen, diend.

Dat

Sluiten