Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. y

heid, concerneerende den afgelegden Eed in 1766 door een Esquadron Guardes du Corps, en een Rapport van het voorgevallene by de communicatie dier Acte aan het voorfz. Esquadron. In dato 19 Oct. 1786. . bl. 159

CC Resolutie der Staaten Van Holland,, tot casfatie van den Eed door de Officieren en Gemeenen van het Esquadron Guardes du Corps.aan Zyn Hoogheid gedaan, en dezelve daar van om> flagen; en aanfchryving aan den cö'mmandeerenden Officier daar toe betrekkelyk. In dato 19 ■ O&obei 1786".

bl. 164

CCI. Addres -van een groot aantal Burgers en Inwoonders van Haarlem en Juris-; dictie, ten aanzien van Zyn Hoogheids antwoord op hun Edele Groot Mog. Misfive van den 22 September ; met een Declaratoir nopens hunne gevoelens van trouw en eerbied voor hun Edele Groot Mogende; met betuiging van hun Edele Groot Mogende gevoeligheid en genoegen over der Requeftranten verklaaringe.' ïn dato ao Ocl:. 1786. . • bl. 167

CCII. Resolutie van hun Edele Groot Mogende tot refcriptie aan de Staaten van Vriesland, op derzeiver MLsfives van 22 September en 5 Oélober 1786, over de zaaken in Gelderland, en. tot-aan-, * 3 bod

Sluiten