Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN.

gende. In dato 9 November 1786.' • * • • bl. 298

CCXVII. Request aan hun Edele Groot Mogende van Burgers en Ingezetenen van Holland, uitmakende het geheel Lig(chaam van Auxiliaire Burger-Corpfen, ter asfiftentie binnen Utrecht, om de Ingezeetenen der Steden Hattem en Elburg dadelyk te prjefteren de hun toegezegde hulp. In dato 10 November 1786. . . bl. 308

ÜCXVIII. Antwoord van de Heeren Staaten van Gelderland aan de Staaten van Stad en Lande. In dato li Novemb. 1786.

• . bl. 316

CCX1X. Extract uit de Notulen van den Raad Ordinair der Stad Zierikzee, Maandag den 13 November 1786. Aanteekening der Heeren van Zierikzee. op de Contra-Aanteekening van den Heer van Lynden, op het Advis van gemelde Heeren, en verdere Stukken. In dato 13 November 1786.

bi. 323

CCXX. Missive van de Heeren Staten van Gelderland aan de Heeren Staten van Zeeland. In dato 14 November 1786.

C- , bl. 338

CCXXf. Requesten van Burgers en Inwoonders van Delft; van Gorinchem; van

W9UZ

Sluiten