Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m msm BER STUKKEN.

rrXXV. RroüËST van eetiige Inwoonders van 't Dorp en Ambacht Voorburg aan Hun Edele Groot Mog. , met een declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Groot Mogende; en om dadelykepr»ftatie der beloofde hulp aan de_ Steden Hattem en Elburg; met betmging van Sun Edele Groot Mog. gevoeligheid en genoegen, over de gedeclareerde Sentimenten 'voor Hun Edele Groot Mogende. In dato 17 November^78&

Sluiten