Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 sept. ZA AKEN VAN 1786.

ga aster l and.

Grietman L. A. O. E. Rengars. fterk 'ervoor. CEPEUSVAN HYLKEMA. iB.J.SCHUlNERlüS,beidenïet pr. doch ertegen,

Opsterlaisd. Grietman R Baron van Lynden. . abfent. Marcus van Heioma. . . . abfent.

Oost-stellingwerf. AYZO VAN BOELENS. . fterk tegen.

A. WtUinge, . • 'er voor.'

West-stellingwerf. JAN ROOK DA. . • fterk tegen.

STEDEN.'

Leeuwarden. TAN OTTO FABER. ) JOHANNES DE VRIES. S alle drie fterk tegen. JOUKE ANDELES. j>

BoLSWAUT.

N. Elgersma, . . . fterk voor. Franeker.

L. J. Rengers. . . fterk voor.

Sneék.

Eco de Wendt. • . • fterk vcor.

HOYTE SWANENBURG. . fterk 'er tegen.

DOCKÜM.

NIC. POSTHUMUS. . fterk 'er tegen.

Harlikceiï.

gyds Schaaf. » . zèer 'er Voor.

ÏUNIUS VAN ALEMA. . zeer 'er tegen. Mr. hDUARD MAR1US VAN EEY MA. . • • zeer 'er tegen.

Staveren.

Charles Bigot. . . zeer 'er voor.

Slooten.

JAN TEYTSES BAKKER. . fterk tegen.

WoRJKÜMi

DAM 10 BONIFACSUS VAN DER

HAAR , Hter van Camper Nieuwland. fterk tegen. Petros Camper* . . . 'er zeer voor.

Sluiten