Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 40

De Heeren Gedeputeerden der Stad Brielle hebben geinhasreert derzelver Aanteekemng op de Refolutie van den 22 deezer gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn hebben geinhaereert het advis van dé Heeren hunne Principaalen , en derzelver Aanteekening op de Refolutie van den 22 deezer gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem, Levden, Amfierdaro, Gouda, Rotterdam , Gorinchem, Schie. dam. Schoonhoven, Alkmaar, Munnickendam en Purmerénde, hébben geinhaïreert derzelVér Contra-Protest j én Contra-Aanteekening tegen het Protest en de Aanteekeningen ort de Refolutie van den 22 deezer gedaan.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

Edele Groot Mogende Heeren, byzondere goede Vrienden.

Wy hebben met zeer veel leedwee jen 4 uit Uw. Edelé Groot Mog. Misfive en Relolutie van den 22 deezer loopende maand gezien, Jat het Uw Edele Gr.. Mog* behaagd heeft, by provifie, en onvermindert de verdere deliberatien van Uw Edele Groot Mog. te perfifteeren by de differente geitel' de ordres, ten aanzien der Militie van den Staat, waar by dezelve, tot nader bevel * is ontflagen van het Articul in den Eed, uit kragte van Het welke' zy aan ons, als Capitain Generaal van Holland ën Westvriesland è gehoorzaamheid verfchuldigt was ; dan van welke ordres Uw Edelé Groot Mog. aan *r*viFS» in onz6 voorrz« qüaliteit. nimmer hebXXXV. deel. D bed

Sluiten