Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 oct. ZAAKEN VAN 1786.

TJEd. Mog. gearrefteert , en uit derzelver naam aan ons medegedeeld, het wettig gezag van UEd. jVlog. te handhaven , nog ons intelaaten in eenig onderzoek, of, en in hoe verre men aan de andere zyde te regt gemeent heeft omtrent deze of geene zaaken , waarvan met opzigte tot de Stad Elburg meer in het bVzonder by het voorfz. Manifest melding is gemaakt, zig tegens de uitoeffening van dat gezag te kunnen of te mogen verzetten, of dat wy ons zouden begeeren te elargeeren over de zo zeer geè'clateerde gerugten van plunderinge, en ongeregeldheden , als door de ïronpes van den Staac * in de Stad Hattem zouden zyn aangerigt, en die niet zouden kunnen nalaten, de hoogfte indignatie, én de rigoureulte ftraffe te verdienen, als vertrouwende, dat, na gedaan onderzoek, de waarheid daarvan komende te geblyken , daarin door UEd. Mog. ten fpoedigften zal worden voorzien, en de geledene Schaden na behooren vergoed; maar daar de nood van het geheele Land om een fpoedige redding en uitkomst roept , hebben wy , uit aanmerkinge van de Burgerlyke oneenigheden , die waarlyk in UEd. Mog. Provincie, zo door de «efchillen tusfchen diverfe Leden van Staat, als met Burgerven fchynen plaats te vinden , en genoeg, zaam blykbaar door diverfe addresfen van notablé Staatsleden aan de refpeftive Bondgenoten gedaan , gemeend eer en alvorens wy ons zullen kunnen houden in dezen opzigte te hebben gedefungeerd, UEd. Mog. nogmaals by alles wat lief en dierbaar is , en op 't piegtigfte te moeten verzoeken , en te exhorteeren, ten einde in deeze noodlottige omftandigheden , onze voorige inftantien gevoegd by die van andere Bondgenoten, ter bemiddeling der zwevende gefchillen in UEd. Mog. Provincie gehoor te willen geven , dezelve met alle bedaardheid te overwegen, en ter harten neemen met al den ernst , die'de rust van UEd. Mog. Provincie en de behoudenis van dit gefoltert Gemeenebest , hoe zeer ook anderzins door den Hemel begunftigd, met al dat geene het welk by een redelyk en be-

ta-

Sluiten