Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loi oct. ZAAKEN VAN 1786.

Tranfport . f 5539 » 0 zorgers der Roomfche Kerk aldaar . . 70 O o

En voor die van Zwammerdam 24 o o

Den Bailluw vanOu-

dewater . Geniet iaarlyks van de

Roomfche Kerk . 270 o o

En van de Janfenisten Kerk aij o o

Den Dros- | fard van Vi- f anen . Geniet jaarlyks van de

Roomfche Kerk . 150 o o

Den Bail-

luw van 1 Rhynland Geniet jaarlyks van de Roomfche Kerken Als van Rhynzaterwoude Ho o o

Van Voorburg . o o

Van Aarlanderveen . 126 o o

Van Cudelftaart . 60 o o

Van Seven hoven • 5° c O

Van Soetermeer . 60 o o

Van Sasfenheim . 60 o

Van Soeterwoude . 220 o o

Alle tot den jaare 1784. I Van Stompwyk tot 1785 00 oj o

Nog voor de weekelykfche dienst van de Cappellaan te Alphen jaarlyks . 104 o o

Den Dros-

fard van * Ameyden Aldaar zvn geen Roomfche Kerken.

Tranfporteere , ƒ 7060 2 o Den

Sluiten