Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 oct. ZAAKEN VAN

I786.

Tranfport . ƒ 8580 4 o

Den Bailluw van Hekendorp . Aldaar zyn geen Roomfche Kerken.

DenDrosfard van Zuid-Polsbroek . Geniet geen Recognitiën.

Den Bail-

luw van I Berg-Am. ] bagt . Aldaar zyn geen Roomfche 5 1

Kerken.

Den Bailluw van Voorfchoo-

ten . Heeft voor deeze genooten jaarlyks ƒ200:0:0 en in 1785 maar . . 100 o o

En voor het loopende jaar nog niets.

Den Bailluw van

Oestgeest Geniet jaarlyks van de Bezorgers der Roomfche Kerk . . . ïocl o o

Den Bailluw van

Veur , Heeft voor deeze genooten ƒ 125:0:0, doch in den jaare 1784 maar . 36 10 o

En in 1785 en 1786 niets.

Tranfporteere . \f 8816 14! o Den

Sluiten