Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786.- 109

Den Bail- Tranfport . ƒ88161410

luw van de beide Cat« wyken en

het Zand. Geniet geen Recognitiën.

Den Bailluw van Èsfelykerwou.

de . . Geniet jaarlyks . 20 o o

Den Bailluw van

Haastrecht Heeft genooten tot den jaare 1783 incluis . 150 0 o

In het Quartier van Amjtelland,

Den Hoofdofficier der der Stad

Haarlem . Geniet geen Recognitiën.

Den Hoofdofficier der StadAmfter-

dam . . Geniet jaarlyks geen Recognitiën, doch by aan komst van een Hoofdofficier werd door ieder Priester voor eens gegeeven een goude Dueaton of drie Ducaten.

Den Bailluw vanAm-

ftelland . Geniet jaarlyks van de Roomschgezinde ingeze. tenen en Bezorgers van de Roomlche Kerken . 5C5 o o

Tranfporteere . ƒ 949114I o L>ea

Sluiten