Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer. STAAT EN OORLOG. 1786. 155

5. Edele Groot Mog. Heeren. By* zondere Gotde f tienden,

Wy hebben met zeer veel leedweezen uit üw Edele Groot Mog. Mislive en Refolutie van den 22 dezerlopende maand , gezien, dat het Uw Edele Groot Mog. behaagd heeft, by provifie en onverminderd de verdere deliberatien van Uw Edele Groot Mog. te perfifieeren by de différente gefielde ordres ten aanzien der Militie van den Staat, waar by dezelve tot nader bevel is ontflaagen van het Anicul in den Eed, uit kragte van het welke zy aan ons , als Capitein Generaal van Holland en Westvriesland, gehoorzaamheid verfchuldigd was , dan van welke ordres Uw Edele Groot Mog. aan ons in onze voorfz. qualiteit, nimmer hebben gelieven eenige kennisfe te geeven ; om verder by provifie op te fchorten het effeóf Uwer Edele Groot Mog. Refolutie van den 8 Maart 1766, waar by aan ons, als Capitein Generaal Uwer Edele Groot Mog. Provincie , by fpeciaale delatie is^ opgedraagen de collatie, en begeeving van alle Charges over de Militie, ftaande ter Uwer Edele Groot Mog. repartitie , van Vaandrig tot Collonel incluis. Wy kunnen over deeze Uw Edele Gr. Mog. Refolutie niet ongevoelig zyn, als waar door Wy met de daad vériloken worden van het recht, Ons mee z volkomen eenparigheid van alle de Leden van Staar, in Onze qualiteit \an Erf-Capitein Generaal van Holland en Westvriesland, opgedraagen en gedefereert.

Wy zouden dus met recht kunnen 1 re-

Sluiten