Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 1*57

Dan Wy zyn ten vollen gerust dat niets, met eenigen grond , van Ons zal kunnen werden gealiegueerd, het welk Ons met regt het vertrouwen van Uw Edele Groot Mog. zoude hebben kunnen doen verliezen , en Wy kunnen voor God , voor Uw Edele Groot Mog. voor het ganfche Volk van Nederland, en zelfs voor de geheele Waereld, betuigen, dat Wy ten dien opzigte eeu blank geweeten hebben ; Uw Edele Groot Mog. zullen -het Ons ten goeden houden, wyl On. ze eer Ons dierbaarder is dan het leeven , en Wy met dien blaam en fletrisfure niet kunnen blyven, die alle de 1 blyken van mistrouwen van Uw iidele Groot Mog. en byzonder de bovengemelde periode uit Uwer Edele Gr. Mog. meergemelde Refolutie, op Ons hebben geworpen; en Wy, zoo aan het Huis, waar uit Wy gefprooten zyn, als aan die, aan welke Wy de eer hebben van geallieert of geparenteert te zyn , aan haar Hoog Mog. , en aan de refpeétive Provinciën, aan welker dienst Wy door de waardigheeden op Ons erflyk gede vol veert, zyn verbonden en aan Ons zeiven verfcbuldigd zyn, om Ons van dien blaam te zuiveren; dat Wy, Ons zeiven onfchuldig kennende aan liet verbreeken van die trouwe, waar toe Wy Ons, zo aan Uw Edele Groot Mog. als aan den Lande van Holland en Westvries. land door den Eed, dien Wy, als Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein Generaal en Admiraal van Uwer Edele Groot Mog. Proviccie, ter Vergadering van Uw Edele Groot Mog. by het aanvaarden der bovengemelde . waar»

Sluiten