Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct» STAAT EN OORLOG. 1786". 163

Zyne Hoogheid heeft goedgevonden , oui redenen hoogstdezelve daar toe moveerende, om alle de Officieren, Exempts, Brigadiers, Sous-Brigadiers, Guardes du Corps, Pauker en Trompetters , en alle die geenea welke verders tot het Esquadron Guardes du Corps behooren , en den Eed aan Zyne Hoogheid hebben afgelegt, welke jaarlyks aan het Corps wierd voorgeleezen , en door alle die geenen, welke in het voorfz. Corps, in welke qualiteit het ook mogte zyn, wierden aangenomen, is geprefteert, daar van by deezen te ontdaan ; terwyl Zyne Hoogheid zig ten vollen verzeekert houd , dat hy het zelve vertrouwen zal kunnen Rellen in alle die geenen, welke tot het voorfz. Esquadron Guardes du Corps behooren , als toen zy aan Hem by eenen byzonderen Eed verbonden waren. Gedaan op het Loo den 17 Oétober 1786.

(Was geteekent,)

W. PR. VAN ORANGE.

(Onder ftond,)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

By abf. van den Geheim. Secr,£Was geteekent,)

j; DE RÏEMER»

L i CCV

Sluiten