Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 oer. ZAAKEN VAN 1786.

Requefiranten worrlen uitgegeeven tot derzelver in. formatie.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben toe de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle , Enkhuizen, Edam en Medemblik hebben in het neemen van de « bovengemelde Refolutie, zodanig als dezelve is leggende, niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn hebben zig in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Accordeert met de voorfz. Refolutièru

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland,

^"^eeven met verfchuldigden eerbied te ken» \J nen de Ondergeteekende, alle Burgers der Stad Haarlem , en derzelver Jurisdictie.

Dat zy Ondergeteekenden, met de allerui*terfle verontwaardiging hebben gezien , dat Willem de Vyfde, Prins van Orange en Nasfau, in zyne Brief aan LI Edele Groot Mog. gedateerd den 26 September 1786 , en gefchreeven in antwoord op de Misfive van den 22 derzelver maand, waar in U Edele Groot Mogende aan hem kennis gaven van hoogstderzelver Refolutie op dien dag genomen, aangaande de differente gefielde ordres, ten aapzien der Militie van den Staat , ter repartitie van de Provincie Holland ftaande, waar by dezelve tot nader bevel is ontflagea \%W den. Eed aan hem Capitein Generaal ge-

Sluiten