Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. Ï78Ó. 353

Interrogatoria, om daar op ter inftantie van de Directeuren der BUrger-Societeit te Zmlle, na voorafgegaan Arrest en wettige Citatie onder Eede te hooren, Aaltien Alberts , Dienstmeid by den Heer Appelius, Predi* kant te Hattem.

1.

Getuigens Ouderdom en Verwand* fchap te vraagen ? Ad Are. 1.

Getuige Aaltjen Alberts, voor Meid woonende by de Predikant Appelius, zegt twintig Jaaren oud en niet Verwand te zyn. 2.

Aan Getuige nevensgaande Atteftatie (welke men verzoekt, dat met exhibitum beteekent worde) te vertoonen , voor te leezen en te vraagen , of de Onderteekening daar van niet door haar eigenhandig geteekent zy?

Ad Art. 2.

Na dat aan Getuige nevensgaande Atte* ftatie , met het exhibitum hujus geteekent, waare vertoond en diftinctelyk voorgeleezen, heeft dezelve verklaard, dat de Ondertee» kening met haar eigen hand gedaan heeft. 3. *

Of Getuige op haar gedaane Eed niet verklaar:, dat al het geen daar in vermeld is, de zuivere en oprechte waarheid behelst?

Ad Art. 3.

Getuige verklaart op haar gedaane Eed , dat al 't geep in voorfchreeven Atteftatie vermeld ftaat, de zuivere en opregte waarheid behelst.

Aldus na voorgaande Arrest en wettige Ci-

ta.

Sluiten