Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hov. STAAT EN OORLOG 1786. &61

en Wolter fan der Veen. Aftum Zwolle den ' 16 September 1786.

(Onder ftond,)

Me prefente.

(Vv'as geteekend,)

F» RAM.

Pro vera Copia.

, H. A. TOBIAS,

Secretaris.

Ik Ondergeteekende Jan Rofeboom, woonagtig te Hattem , verklaare by deezen op jongstleeden Woensdag den 6 deezer, des avonds gekoomen te zyn in de Herberg den Engel, en aldaar gezien te hebben, dat alles was gedeftrueerd , en geene Meubilen groot of klein ongefchonden gelaaten , dac in de Kelder de Wyn en 't Bier door elkan. deren lag, dat het Linnen was in Hukken gefcheurd, in 't kort alles gefpolieerd en geplundert. Dat van 'sgelyken hy Depofant in 't Huis van jfuriaan van Meeheren, en in dat van de oudlte Lieutenant Barneveld alles heeft geruineerd gevonden , en over de vloer leggen de Winkelwaaren, Linnen, Wollen, en in het laastgemelde Huis de Spiegels aan de Muuren in ftukken geflaagen: Dat hy al meede de Soldaaten heeft zien fpringen uit het Huis van den Predikant Appelius; verders dat de Goederen van Hendrik Souman insgelyks geruineert zyn , en generalyk veele en verfcheidene Wooningen en Huizen op een erbarmelyk en Barbaarfche wyze zyn geruineerd, gefpolieert en geplundert: zynde de R3 De*

Sluiten