Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a64 nov ZAAKEN VAN i?86V

gerukt zyn, myn Huis aldaar digt en wel geLoten gelaaten hebbe , dog dat het zelve bevonden is te zyn opengebrooken en ten eenemaal gefpolieert en geplundert; zodanig zelrs dat alle Meubilen geruineerd zyn; dat ik uit vreezevoor de Bomben eenige Goederen, onder anderen Linnens en zes honderd Guldens aan Geld in de Kelder geborgen hebbende , dezelve weggeftoólén zyn, en dat generalyk meer diergelyke Baldadigbeeden en Geweldenaryen gepleegt zyn, niet anders dar. ot de verwoedfte Vyanden de Stad ftorrnenderhand hadden ingenoomen. Zynde ik ten allen tyde bereid om zulks met folemneelen Eede te fterken. Zwolle den 13 September 17 86.

(Was geteekend,)

'jurrien van meekeren.

f Boven in margine hujus ftond,)

Exhibitum in Judicio binnen Zwolle den 15 September 178Ó.

(Onder ftond,)

ln fidem»

(Was geteekend,)

f. ram.

Pro vsra Copia»

h» a« tobias.

Secretaris»

NS

Sluiten