Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.66 kov. ZAAKEN VAN 1786.

en Wolter van der Veen. Aétam Zwolle den ig September 5786» (Onder ftond,) Me prafente.

(Wa« geteekend,)

F. RAM,

pre vera Copia.

H. A. TOBIAS, Secretaris.

Ik Ondergeteekende Dries van Marlen, weleer woonagtig te Hattum , doch thans Tan daar gevlugt weegens de mishandelingen S? door % Militairen aangedaan, verklaare by deezen de oprechte en onvervalschte waarheid te zyn, dat ik my binnen de Stad Hattum bevonden hebbe1 op. den. 5^n «sezer, ter zeiver tyd als de Militie aldaar is binnen gerukt, dat ik uit ;vrees van door de Koogels, welke ik zeer duidelyk kon hooien fluiten, getroffen te worden, my begeeven hebbe Juf de Dykpoon, dat ^ aldaarhebbe zien plunderen en ruineeren he Huw van de Weduwe Jan de Haan. Dat ik al meede door de Militairen hebbe zien plunderen het Kuis van de Gemeensman Jan van As/eU, aat dezelve de Papieren aldaar buiten de deur geworpen, en het Brood in de Winkel leggende meede genoomen hebben ; dat ik üepofant vervolgens na huis gaanoe gezien hebbe dat de Militie aldaar myne Kasten üaaden losgeflaagen, dat de Sloopen van de Kus. fens en de Laakens van het Bedde weggehaald , en daarenboven plus minus veertig Guldens aan Geld weggeftoolan waaren. Dat

Sluiten