Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mr. STAAT EN OORLOG. 1786. 375

andere onbekende Officieren , waar door ik geordonneerd wierd , om met 4 Man na de Kerk te worden gebragt, daar koomende worde ik bewaard door een Soldaat met blank Geweer, zynde toen in de Kerk daar ik een deel Soldaaten zag, waar een groot gedruis in de Kerk gemaakt wierd, zoo dat my toeicheen , dat het grootfte gedeelte half dronken was; waarop een ontzaglyk gefchreeuw deeden van Vivat de Prins van Orange Tn de Patriotten onder. 6

Dat toen in de Morgen ftond het Volk in if, *erk groote hoftiliteiten aanrigte , met VJesfen Wyn uit te drinken, dezelve aan ftukken te gooyen , en Glaazen, alles wat maar leedig was, de Stoelen voor een groot gedee te aan ftukken gehouwen met de Sabe i de Kaarsblakers van de Banken met Sabels afgeboogen, en vervolgens aan ftukken gehouwen» zoo veel maar mogelyk was, dnn weer houwen in de Banken gedaan , egter met hebben kunnen merken , dat de Predikftoel eenig letzel is aangedaan. Daar zittende , ben ik 's Woensdags tus.

deK\mJ a^V^ 08 gisfinS ' ora dat de Klokken ftii ftonden, overgebragt na het Huis van JutTr. Tulleken, na my verbeelde het tweede Huis van de Homoetfche Poort daar heb ik verzogt om een ftukje Papier! ten en Inkt, het welk my gegeeven wierd niet wel zoo groot als het vierdepart van een

abufeerd had de Sleutels van het Stadhuis weegens het Vuurfteede Geld meede te neemen, mogten worden na Zwol gezonden aan niyn Kinderen , en toen vervolgens altoos bewaard wordende door een Soldaat , dat memand met my fpreeken konde, waar by veele van die Soldaaten gehad hebbe, doch meest Duitfers, met te zeggen, vervloekte fatrtot gy zult morgen henken, toen daar ges 3 Wee-

Sluiten