Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?44 nov. ZAAKEN VAN 1786.

Privilegiën, hen wettig competeerende , hier na preeder geïnfereerd.

Fiat Infertio.

Als meede een foortgelyk Request van een aantal Burgers en Inwoonders der Stad Gorinchem, hierna geiniereerd.

Fiat Infertio.

Voorts een Request van eenige Burgers en Inwoonders der Stad Woudrichem, hierna geïnfereerd ten zeiven einde (trekkende.

Fiat hfertio.

Wvders een Request van vericheide Inwooners der hooge en vrve Heerlykheid Papendrecht en Mar tena, hierna geïnfereerd, ten fine voorfz.

Fiat Infertio.

Nog een Request van diverfe Burgers en Ini woonders op de Fortres Hellevoetfluis , hier na. geïnfereerd , ten einde als vooren.

Fiat hfertio.

Mitsgaders en Request van een turbe Burgers ^ In- en Opgezetenen der Heerlykheeden Veur, Voorfchooten en den Leidfchendam onder den Banne van Stompwyk, hier na geïnfereerd en tendeerende ais hier boven gemeld is.

Fiat Infertio.

En eindelyk een Request van In. en Opgezetenen der Heerlykheden Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen ten voorfz. einde tendeerende.

Fiat Infertio*

Waarop gedelibereerd zynde, hebben Han Edele

Sluiten