Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kov. zaaken van ï?86V

NB. Eene Misfive van denzelfden inhoud was aan Edele Mogende Heeren Staten van Amersfoort gefchreven, denkelyk om in overweeging te worden genomen, wanneer in die Stad eene Courant zou worden aangelegd.

CCXXIV. Requeste van een aantal Burgers en Inwoonders der Stad Schoonhoven aan Hun Edele Groot Mogende, met opzigt tot het gedrag van Zyn Hoogheid, en een Declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Gr, Mogende ; met betuiging van Hun Edele Groot Mogende gevoeligheid en genoegen over der Requeftr anten verklaring, In dato 17 November 1786.

Is ieleezen de Requeste van een aantal Burgers en Inwoonders der Stad Schoonhoven, met opzigt tot het gedrag van Zyn Hoogheid en Zyn Antwoord op Hun Edele Groot Mogende Misfive; en hy welk Request, hier na geïnfereert, hunne gevoelens voor Hun Edele Groot Mog. en Hoogstderzelver belluiten uitboezemen.

Fiat Infertio.

Waarop gedèlibereert zynde, hebben Hun Edele Groot Mogende, ten uiterften gevoelig over de blyken van verknochtheid aan de Eer en Kegeering van Hoogstdezelve , zoo wel als aan de algemeene belangen van het Vaderland, in het voorfz. Request gemanifesteerd, en niet dan met het grootfte ge» noegen kunnende befchouwen de recht Vaderlandfche verklaring wegens de bereidvaardigheid der Ondertekenaren van het zelve, om, ten kosten van hun goed, bloed en leven, Hun Edele Groot Mo0 • gen-

Sluiten