Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z A A K E N

VAN

STAAT en OORLOG.

MDCCLXXXVI.

CCXXVI. Request van 235 Burgers en Ingezet enen der Stad Hoorn; waarby, niet willende verantwoordelyk zyn voor het gedrag hunner Reprefentanten , hunne fentimenten uiten over het gedrag van zyn Hoogheid, en hunne gevoelens van dankzegging en attachement aan Hun Ed. Groot Mog. In dato 17 Novemb. 1786.

Is geleezen de Requeste van 235 Burgers en Ingezetenen der Stad Hoorn; waarby, niet willende verantwoordelyk zyn voor het gedrag hunner Keprefentaoten, hunne fentimenten uiten over het gedrag van zyn Hoogheid, en hunne gevoelens van dankzegging en attachement aan Hun Edele Groot Mog. , breder hier na geïnfereert.

Fiat InfertiOi

Waarop gedelibereert en Copie van de voorfz. Requeste verzogt zynde, door de Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn , om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen , is

vv™,Keiolutie ""geteld wc nadere deliberatie.

AAAVj. DEEJ,. A De

Sluiten